ارقام لیمو

finolemon   لمون فینو لمون فینو میوه هایی با اندازه کوچک تا متوسط تولید می کند . میوه ها به شکل کروی تا تخم مرغی با پوست صاف و نازک می باشند.نوک میوه در…