لمون فینو

لمون فینو

لمون فینو میوه هایی با اندازه کوچک تا متوسط تولید می کند . میوه ها به شکل کروی تا تخم مرغی با پوست صاف و نازک می باشند.نوک میوه در مقایسه با سایر لمون ها کوچک و کوتاه است.رنگ پوست زرد کمرنگ تا زرد است. بررسی های اولیه نشان می دهد که میوه های فینو در روی پایه های سیترنج بنتون ، پونسیروس و نارنج ، نسبت به پایه های راف لمون و ولکامریانا پوست نازک ترند.

میوه دارای تعداد بذر نسبتا” کمی است. میزان آبمیوه زیاد و اسیدیته آن بالا است.میوه اصولا” در زمستان می رسد.درخت لمون فینو دارای رشد قوی ، اندازه بزرگ ، بسیارخاردارو بسیار پر محصول است.