نارنگی مورکات

 

 

پایه های پیشنهادی : سیترنج کاریزو،سیترنجC-35

فصل برداشت : 10 دی تا 10 اسفند

اندازه میوه متوسط، سفت، پخ تا کمی کروی ، با شیارهای سطحی که با پره های میوه  مطابقت دارد ، هم نوک و هم انتهای میوه صاف تا کمی فرورفته است ، پوست میوه صاف و تا حدودی چسبیده به گوشت است و به آسانی نارنگی های دیگر قابل جدا شدن ازگوشت نیست .

سطح پوست تا حدودی سنگ پایی و در هنگام برداشت به رنگ نارنجی متمایل به زرد است.تعداد پره ها  11تا  12 عددو تا حدودی به هم چسبیده ، محور میانی این رقم بزرگ تا متوسط و نسبتا” تو خالی است.گوشت میوه نارنجی رنگ ،مطبوع ، آبدارو طعم بسیار عالی و نشاط آوردارد. بذر ها کوچک ، به تعداد کم و دارای لپه های سفید( برخلاف نارنگی ها که اغلب سبز هستند) است.این رقم ، میان رس تا دیر رس است  .میوه ها به خوبی روی درخت باقی می مانند اگرچه مواقعی گرانوله می شود. میوه بندرت پفکی شدن صورت نمی گیرد وحمل ونقل به خوبی امکان پذیر است.

 

 

 

 

 

اندازه درخت  متوسط ، رشد رو به بالا ودارای  شاخه های بلند ونازک است.برگها کوچک تا متوسط ،  نیزه ای ونوک تیز است. میوه ها بیشتر در انتهای شاخه تولید می شوند و به همین دلیل بیشتر در معرض خسارت آفتاب سوختگی ، سرمازدگی وبادقرار می گیرند.این رقم پرمحصول ولی تمایل به سال آوری دارد و یکی از حساس ترین نارنگی ها به سرمااست. باید از اختلاط این رقم با رقم هیبرید Honey mandarin  ( با منشاءکالیفرنیا ) که Honey نام دارد ، جلوگیری شود..

 قابل ذکر است که منشاء مورکات هنوزبه درستی مشخص نشده است و در هاله ای از ابهام است. و  نامگذاری Smith  در زمانیکه نام مورکات در اولویت باشد ،اشتباه است.