نارنگی تانگور ارتانیکو

ارنگی هیبرید ارتانیکو

 منبع : از پیوندک چوبی از  Ted Frolich , UCLA در سال 1960دریافت شده است.

 والدین/ منشاء : ارتانیکو یک تانگور طبیعی است که در جامائیکا کشف شده است .

نام ارتانیکو( Ortanique) ترکیبی از Or (orange)، tan(tangerine)و ique(unique) است.

پایه پیشنهادی : سیترنج کاریزو ، سیترنج C-35

 

 

 

اندازه میوه  نسبت به سایر نارنگی ها بسیار بزرگ است  ، شکل میوه تخم مرغی شکل تا کمی پخ است . پوست نازک ، چرمی ، نسبتا”چسبیده اما قابل پوست کردن است . سطح پوست صاف، براق  و دارای حفره های ریز است. رنگ میوه هنگام برداشت نارنجی مایل به زرد روشن است. آبدار و مزه میوه مطلوب و منحصر به فرد است. رشد درخت تقریبا” قوی و اندازه آن متوسط تا بزرگ است . تقریبا” بدون خار با شاخه های نازک است .

فصل برداشت در ریورساید: بهمن تا فروردین