پرورش ماهی با سیستم بسته

پرورش ماهي مداربسته:

  1. — برای پرورش فوق متراکم ماهیان ، بهبود عوامل محیطی و بهبود کیفیت تولید و کوتاه شدن دوره پرورش مدنظر قرارگیرد.
  2. — در این سیستم عوامل محیط آبی نظیر PH ،2O،4 NH، و دیگر عوامل بیوشیمیایی و بیولوژیکی در یک حد مشخص و معمولی ثابت می ماند.
  3. — این اعمال با حذف مواد معلق توسط میکروفیلتر و تبدیل آمونیوم تولید شده به نیتریت و نیترات زیر حد مجاز توسط بیوفیلترها و تزریق اکسیژن مایع خالص بوسیله راکتورهای مخلوط کن و ضدعفونی کردن، آب احیا می شود و مجدداً مورد استفاده قرار میگیرد.

 

برای دانلود روال کامل می توانید فایل پاور پوینت زیر را دانلود نمایید:

پرورش ماهی با سیستم بسته