دسته‌بندی نشده

خوش آمدید

ما اعضای گروه مهندسی و بازرگانی کشاورزی گلستان از آغاز، هدف پایانی خویش را تبدیل‌شدن به شرکتی پیشتاز در عرصۀ فعالیت‌های کشاورزی کشور قرار داده ایم و برای دستیابی به این هدف، فعالیت خود را به ‌صورت جدی و با عزمی سازمانی در پیش گرفته ایم. در این راستا، گروه…