خدمات بخش ماهی

 

موضوع : معرفی خدمات بخش پرورش فوق تراکم ماهی

با سلام احتراما به استحضار می رساند این شرکت در راستای فعالیت بخش پرورش ماهی خود خدمات فنی – بازرگانی زیر را بشکل پکیج کامل تمام مراحل(صفر تا صد) جهت بهره مندی تولید کنندگان و سرمایه گذاران این بخش با همکاری شرکت های معتبرسویسی و آلمانی ارائه می کند:
معرفی سیستم پرورش فوق تراکم ماهی با روش بسته یا برگشت آب:
برای پرورش فوق متراکم ماهیان ، بهبود عوامل محیطی و بهبود کیفیت تولید و کوتاه شدن دوره پرورش مدنظر قرارگیرد.در این سیستم عوامل محیط آبی نظیر PH ،2O،4 NH، و دیگر عوامل بیوشیمیایی و بیولوژیکی در یک حد مشخص و معمولی ثابت می ماند. این اعمال با حذف مواد معلق توسط میکروفیلتر و تبدیل آمونیوم تولید شده به نیتریت و نیترات زیر حد مجاز توسط بیوفیلترها و تزریق اکسیژن مایع خالص بوسیله راکتورهای مخلوط کن و ضدعفونی کردن، آب احیا می شود و مجدداً مورد استفاده قرار میگیرد.

مزایای سیستم:
– تولید ماهی و بچه ماهی انواع ماهی ها از قبیل کپور – قزل آلا – خاویاری – سوف – میگو و غیره.
– برگشت آب مصرفی تا 90 درصد و استفاده بهینه از منابع آبی
– تولید محصول سالم
– تولید در تراکم بالا بطوری که به ازای 1 لیتر بر ثانیه منبع آبی امکان تولید حداقل 5000 کیلوگرم می باشد.
– امکان تولید با انواع منابع آبی از قبیل شور و دریا.
– امکان تولید در خارج از فصل

خدمات فنی قابل ارائه :
– مشاوره قبل از تولید
– سایت یابی و مطالعات اولیه
– طراحی ساختمان و سیستم های مرتبط
– فروش -اجرا و نصب تمام تاسیسات و تجهیزات
– راه اندازی و برنامه ریزی تولید
تضمین تولید: تضمین میزان تولید بعنوان فاکتور اساسی در توجیه اقتصادی هر پروژه می باشد و لذا در تمام پروژه های انجام شده در این شرکت میزان تولید تضمین می گردد . این تضمین یا توسط این شرکت یا شرکت های همکار سویسی و آلمانی و با بیمه نامه بانک سویسی انجام می شود.

– آموزش و مشاوره تولید: اموزش تمام مدیران – کارشناسان فنی و کارگران در داخل و خارج کشور جهت انتقال دانش فنی روز با همکاری شرکت سویسی و همچنین بازدید مداوم توسط کارشناسان خبره این شرکت و کارشناسان داخلی .
 خدمات بازرگانی : تهیه انواع بچه ماهی و مکمل های غذایی متناسب با نیاز پروژه و با نظارت و مشاوره کارشناسان خارجی شرکت.

                                                                                                           با تقدیم احترامات خاص
                                                                                                                  حسین تقی پور
                                                                                                                      مدیر عامل